Header Ads

මාතර සිට මත්තල අධිවේගය : යහපාලනය යටතේත් දුෂිතයි


දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ මාතර සිට මත්තල දක්වා වූ අධිවේගී මර්ගය ඉදිකිරීම සඳහා වත්මන් ආණ්ඩුව විසින් ද අනුගමනය කරනු ලැබූ ටෙන්ඩර් ක්‍රියාපටිපාටිය අතිශයින් දුෂිත බව වූ තොරතුරු රැසක් දුෂණ විරෝධී සංවිධානයක් විසින් ජනාධිපති කාර්යාලය වෙත යොමුකර ඇත.

ඒ සම්බන්ධයෙන් සාක්ෂි සටහන් ද සමග තොරතුරු රැසක් එම සංවිධානය විසින් අප වෙත යොමුකර තිබේ.  ඒ අනුව ඊට අදාල සංශිප්ත සටහනක් පහත පළවේ.

මෙම අධිවේගී මාර්ගය ඉදිකිරීම ඇරඹණු ලැබුවේ පසුගිය රජය මගින් වන අතර, ජනවාරි 08 ජයග්‍රහණයේ නියමුන්ගේ නොබඳ විවේචනයට මෙම මාර්ගය ඉදිකිරීමේ පිරිවැය බඳුන්වූ බව නොරහසකි.

බිලියන 242කට ඇස්තමේන්තුවක් :

පූර්ව රජය  විසින් මෙම කිලෝමීටර් 96ක් වූ මාර්ගය රුපියල් බිලියන 242කට ඇස්තමේන්තු කොට තිබූ අතර, උපදේශක හා සැලසුම් වියදම් ලෙස රුපියල් බිලියන 12 ඇස්තමේන්තු කොට තිබුණි.

 ඉදිකිරීම් කොටස් හතරකට(4) බෙදා මාතර සිට බෙලිඅත්ත දක්වා වූ කිලෝමීටර් 30ක් වූ කොටස රුපියල් බිලියන 103.28කටද, බෙලිඅත්තේ සිට වැටිය දක්වා වූ කිලෝමීටර් 26ක් වූ දෙවැනි කොටස රුපියල් බිලියන 55.5කටද, වැටියේ සිට අන්දරවැව දක්වා වූ කිලෝමීටර් 15ක් වූ තුන්වන කොටස රුපියල් බිලියන 31.57කටද අන්දරවැව සිට හම්බන්තොට හරහා මත්තලට වූ 25ක කොටස රුපියල් බිලියන 52.16කටද  ඇස්තමේන්තු ගත කොට චීන කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට පවරා තිබූ අතර, එකී චීන කොන්ත්රාත්කරුවන් තමන් විසින්ම හඳුන්වාදුන් චීන බැංකු හරහා ඉදිකිරීම් සඳහා ණය මුදල් ශ්‍රී  ලංකා රජයට සැපයීමට කටයුතු කොට තිබුණි.

දේශපාලන වේදිකාව තුළ මැනවින් විවේචනයට ලක්වූ මෙම ගණුදෙනුවේ හරය වූයේ අථාර්තික ඇස්තමේන්තු මත ගොඩනැගුණු ඉදිකිරීමේ පිරිවැය සඳහා ශ්‍රී  ලංකා රාජ්‍ය අවසානයේදී ණය ගැතියකු වීමයි.

සැබෑ පිරිවැය හා අථාර්තික හා දූෂිත අරමුණින් ගොඩනැගූ අසත්ය පිරිවැය අතර පරතරය දේශීය හා විදේශීය තක්කඩියන් අතර බෙදාහදා ගැනීමයි.

විවේචනයට බඳුන්වූ මෙම ඉදිකිරිම් කොන්ත්‍රාත්තු සියල්ල නැවත සමාලෝචනය කළ යුතු බවය.

දින සියේ ආණ්ඩුවේ සොයා ගැනීම:

නව රජයේ පළමු මහාමාර්ග අමාත්‍යවරයාව සිටි කබීර් හෂීම් ඇමැතිවරයා විසින් කීර්තිමත් ඉංජිනේරු උපදේශකවරයකු වන එම්. බී. එස්. ප්‍රනාන්දු මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් තාක්ෂණික කමිටුවක් පිහිටුවා දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ මාතර-මත්තල මාර්ගයේ ඉදිකිරීම් පිරිවැය නැවත සමාලෝචනය කිරීමට නියෝග කරන ලදි.

 එම වාර්තාව වර්ෂ 2015 අප්‍රේල් 28 වැනිදා නිකුත් කොට අමාත්‍යවරයාට බාරදී ඇති බව වාර්තා වන්නේය.

එකී වාර්තාවට අනුව මාතර-බෙලිඅත්ත කොටස දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ දැනටමත් සිදුකර ඇති පිරිවැයට අනුව ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරු 40%ක් සැබෑ පිරිවැයට එකතු කර ඇති බව නිගමනය කොට තිබුණි.

ඒ අනුව එම මාර්ගය ඉදිකිරීම සඳහා සැබෑ ලෙසම වියදම් වන්නේ රුපියල් බිලියන 103 නොව 89.9ක් බව නිර්දේශ කොට තිබුණි.

දෙවන කොටස වන බෙලිඅත්ත-වැටිය මාර්ගය රුපියල් බිලියන 55.2 වෙනුවට රුපියල් බිලියන 47කටද, තුන්වන කොටස වන වැටිය-අන්දරවැව මාර්ගය රුපියල් බිලියන 31.57 වෙනුවට රුපියල් 27කටද, හතරවන කොටස වන අන්දරවැව සිට මත්තල මාර්ගය රුපියල් 52.16 වෙනුවට, රුපියල් බිලියන 49කටද ඉදිකළ හැකි බව නිර්දේශ කොට තිබුණි.

 ඒ අනුව පූර්ණ වශයෙන්ම සමස්ථ මාර්ග ඉදිකිරීමේ වියදම රුපියල් බිලියන 123කින් අඩුකර ගත හැකි බවද අවසානයේදී නිර්දේශ කොට තිබුණි.


වාර්තාව හමස් පෙට්ටියට :

මෙකී නිර්දේශ යහපාලනයක්ම පතන ශ්‍රී ලාංකික විශේෂඥ කණ්ඩායමක නිර්දේශ වූවද යහපාලනයකට දිවුරුම් දුන් දේශපාලනඥයින්ට එකී නිර්දේශ එතරම් වැදගත් නොවූ බව පසුව සිදූවූ ක්‍රියාකාරකම් මගින් තහවුරු කරති.

එනම් 2015 අගෝස්තු මාසය වන විට අදාළ මාර්ග කොටස් හතර (4) ඉදිකිරිම් කොන්ත්‍රාත්තු, පසුගිය රජය විසින් ඇස්තමේන්තු කොට තිබූ මුදලටම ප්‍රධානය කිරීමට කටයුතු කර තිබේ.

ඒ අනුව විශේෂඥ කමිටුවේ වාර්තාව හමස් පෙට්ටියට ගොස් පසුගිය රජයේ දූෂිත ඇස්තමේන්තුවම යහපාලනයේ ඇස්තමේන්තව බවට පත්ව කොන්ත්‍රාත්තු ප්‍රධානය කොට ඉදිකිරීම් ද උත්සවාකාරයෙන් අරඹමින්ම රුපියල් බිලියන 123ක මුදලක් කවුරුන් හෝ පසුම්බිවලට ඇතුල්වී ඇති බව සත්‍යයකි.

අලුත් ඇමති - කණපිට පෙරලයි !

නමුත් ශ්‍රී ලංකා මාතාව දූෂණය කිරීම ඔවුන් එතැනින් නවතින්නේ නැත.

අගෝස්තු මැතිවරණයෙන් පසුව මෙම ඉදිකිරීම් භාර වන්නේ අලුත් ඇමතිවරයකුටය.

මාතර-හම්බන්තොට අධිවේගයෙහි ඇස්තමේන්තු පිළිබඳව අසහනයක් නැවත මතුවන්නේ මෙකී පසුබිම තුළදීය.

ඒ අනුව දැන් එකී සමස්ත මාර්ගයේ ඉදිකිරීම් පිරිවැය නැවත ඇස්තමේන්තු ගතකිරීම අරඹා තිබෙන බව වාර්තා වන්නේය.

එකී නව ඇස්තමේන්තු මත අලුතින් කොන්ත්‍රාත්, පරණ කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ටම පවරන්නට නියමිතය.

නමුත් එසේ වන්නේ නම් විය යුත්තේ සංශෝධිත අඩු පිරිවැයකටය.

පුදුමයකට මෙවර සිදුවන්නේ එහි කණපිටය.

මාතර-බෙලිඅත්ත මාර්ගයේ පිරිවැය රුපියල් බිලයන 103.28 සිට රුපියල් බිලියන 122.5කට, එනම් 20% - 25% මුදලකින් ඉහළ දැමීමට තීරණය කොට තිබේ.

බෙලිඅත්ත-වැටිය කොටස රුපියල් බිලියන 55.2 සිට රුපියල් බිලියන 66.83කට ඉහළ දැමීමට නිර්දේශිතය.

වැටියේ සිට අන්දරවැව කොටස රුපියල් බිලියන 31.57 සිට 39.97කට ඉහළ දැමීමට නිර්දේශිතය. හතරවන කොටස තවමත් තක්සේරු කරමින් සිටී.
http://sinhala.srilankamirror.com/

No comments

මෙම පුවත පිලිබඳ ඔබේ අදහසත් ලියන්න.

Powered by Blogger.